Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapaasiak paasiak
4451 81f7 390
9162 46c9 390
Reposted fromtaSowa taSowa viamarthape marthape
5065 bb3c 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaever ever
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów.
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
7279 7aa4 390
Reposted fromchlodnawdowa chlodnawdowa viaever ever
9309 a59d 390
Na zawsze zostać razem 
W milczeniu i bezwładnie 
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
Usiłuję uwierzyć w coś
— rojek - czas, który pozostał

May 31 2015

8111 cd65 390
m.halber
4567 d3ff 390
Tylko pstryk i już nie ma mnie 
Czasem tylko tego chcę 
I już nie starać się 
— wieża melancholii
Reposted byszyy szyy
Ja i tak przecież nie zmienię się 
Choćbym nie wiem naprawdę jak chciał 
— wieża melancholii
Reposted bypipidi pipidi

May 12 2015

Potrafię wszystko ale: 1. Nie umiem zapomnieć, że cię kocham 2. Ani zapomnieć, że ty już mnie nie kochasz.
— jak przeżyć utratę miłości
Reposted byMalaMii1986ostramonia90

May 10 2015

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabukazla bukazla
0801 f906 390
Reposted fromcollahflowah collahflowah viabukazla bukazla
9680 5798 390
Reposted frombitelz bitelz viabukazla bukazla
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— true
Reposted fromchocoway chocoway vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl